Τι σημαίνει η πιστοποίηση φίλτρων νερού κατά NSF/ANSI 53

person Posted By: Focus On list In: Φίλτρα νερού On: comment Comment: 0 favorite Hit: 2194

To NSF/ANSI 53 είναι το δεύτερο βασικό πρότυπο στην πιστοποίηση φίλτρων νερού. Το πρότυπο θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των οικιακών φίλτρων στην μείωση συγκεκριμένων βλαβερών προσμίξεων. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου NSF 53.

To NSF/ANSI 53 είναι το δεύτερο βασικό πρότυπο στην πιστοποίηση φίλτρων νερού. Το πρότυπο θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των οικιακών φίλτρων στην μείωση συγκεκριμένων βλαβερών προσμίξεων. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου NSF 53 περιλαμβάνει ελέγχους που σχετίζονται με:

- Την ασφαλή χρήση πρώτων υλών για την υγεία

- Την δομική ακεραιότητα του φίλτρου και

- Τη μείωση προσμίξεων βλαβερών για τον οργανισμό όπως βαρέα μέταλλα, ανόργανες ενώσεις, κρυπτοσπορίδια, μόλυβδο, οργανικές πτητικές ενώσεις και αμίαντο τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν στο νερό.

Στον παρακάτω πίνακα ο NSF μας δηλώνει ποιους ρύπους/χημικές ενώσεις αφαίρει το φίλτρο μας αν είναι πιστοιημένο κατά NSF 53 ή NSF 42.

Alachlor 0.002 mg/L nsf 53
Arsenic (pentavalent) 0.01 mg/L nsf 53 (up to 50 ppb)
Asbestos 7 MFL (million fibers per liter) nsf 53
Atrazine 0.003 mg/L nsf 53
Cadmium  0.005 mg/L  nsf 53
Chloramine 4 mg/L nsf 42
 Chlordane  0.002 mg/L  nsf 53
 Chlorine  4 mg/L  nsf 42
 Chromium  0.1 mg/L  nsf 53
Copper 1.0 mg/L nsf 53
 Cysts (Cryptosporidium, Giardia)  0 (zero)  nsf 53
 Dibromochloropropane  0.0002 mg/L  nsf 53
Ethylene dibromide 0.00005 mg/L nsf 53
Heptachlor epoxide 0.0002 mg/L nsf 53
 Hydrogen sulfide  N/A  nsf 42
Lead 0.015 mg/L nsf 53
Mercury (inorganic) 0.002 mg/L nsf 53
Methoxychlor 0.04 mg/L nsf 53
MTBE (methyl tert-butyl ether) N/A nsf 53
O-dichlorobenzene 0.6 mg/L nsf 53
Particulate/Sediment/Σωματίδια

Διαχωρισμούς προτύπου σε 6 στάδια:

Class I – 0.5 to < 1 micron in size
Class II – 1 to <5 microns in size
Class III – 5 to <15 microns in size
Class IV – 15 to <30 microns in size
Class V – 30 to <50 microns in size
Class VI – >50 microns in size

N/A nsf 42
PCBs (polychlorinated biphenyls) 0.0005 mg/L nsf 53
Radon 300 pCi/L (proposed) nsf 53
Styrene 0.1 mg/L nsf 53
Toxaphene 0.003 mg/L nsf 53
Trichloroethylene (TCE) nsf 53
Turbidity nsf 53
Volatile Organic Chemicals (VOCs)

Οργανικές πτηρικές Ενώσεις

Varies nsf 53
Xylenes 10 mg/L nsf 53
Zinc 5 mg/L nsf 42

Σημείωση: Τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί για αφαίρεση Οργανικών πτητικών ενώσεων VOC, θα μειώσουν τους παρακάτω ρύπους :
alachlor; atrazine; benzene; carbofuran; carbon tetrachloride; chlorobenzene; chloropicrin; 2,4-D; dibromochloropro-pane; o-dichlorobenzene; p-dichloroben-zene; 1,2-dichloroethane; 1,1-dichloro-ethylene; cis-1,2-dichloroethylene; trans-1,2-dichloroethylene; 1,2-dichloro-propane; cis-1,3-dichloropropylene; dinoseb; endrin; ethylbenzene; ethylene dibromide; haloacentonitriles; haloketones; heptachlor epoxide; hexachlorobutadiene; hexachlorocyclo-pentadiene; lindane; methoxychlor; pentachlorophenol; simazine; styrene; 1,1,2,2-tetrachloroethane; tetrachloro-ethylene; toluene; 2,4,5-TP; tribromo-acetic acid; 1,2,4-trichlorobenzene; 1,1,1-trichloroethane; 1,1,2-trichloroethane; trichloroethylene (TCE); trihalomethanes (THMs); xylenes

 

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

Εγγραφή

Νέος στην Solarage; Δημιούργησε λογαριασμό.

Έχετε ήδη λογαριασμό;
Συνδεθείτε Ή Επαναφέρετε τον κωδικό σας